Tag: dr sanath

Bangalore
bg
Puttur vet travelled with big cats from Namibia

Puttur vet travelled with big cats from Namibia

A veterinarian hailing from Puttur in Dakshina Kannada, Dr Sanath Muliya, was part...